• Integroitumisen edellytys

    Ihmisen muuttaessa vieraaseen valtioon ja kulttuuripiiriin mistä tahansa syystä eri valtiot harjoittavat toisistaan poikkeavia harkintamalleja maahanpääsyn edellytykseen liittyen. Eri syistä johtuva maahanmuutolle tulee käsitellä toisistaan aina erillään, sillä perustelut niiden legitimiteetille johtuvat aina ihmisen motiivista muuttaa valtiosta toiseen. Vaikka syyt liittyvät aina oman olemassaolon jatkuvuudelle, oikeutukselle ja edellytyksille, ovat niiden taustasyyt ja tarkoituspohjat lähes yksinomaan toisistaan poikkeavat. Jotta motiivien tarkastelu olisi mielekästä ja tuloksellista, tulee niitä pystyä kategorisoida rationaalisella tavalla eli tarkastella ihmisiä ryhmänä. Se ei tarkoita kumminkaan sitä, että jotain tiettyä ryhmää tulee demonisoida turhanpäiväisesti. Sillä voi olla yhtä katastrofaaliset seuraukset isossa mittakaavassa kuin naiiviudella ja sinisilmäisyydellä. Historia on täynnä kyseisiä esimerkkejä ja niitä tuskin tarvitsee erikseen mainita.

    Siirtolaisuuden motiiveja on omasta mielestäni tarkasteltava tietyin kriteerein ja jaettava se eri kategorioihin, jossa muuton motiivi on määräävä tekijä. Työperäisen maahanmuuton harkinnan lähtökohtana tulee olla taloudellinen vaikutus vastaanottavalle yhteiskunnalle. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun julkisuudessa puhutaan työttömyyden korkeasta asteesta samassa virkkeessä työvoimapulan kanssa. Riskinä on tämän jo olemassa olevan kuilun kasvaminen, jos ilmiötä ei lailla säädetä riittävän tarkasti. Suosittelen tutustumaan saatavuusharkintaan ja siihen, mitä sillä tarkoitetaan tänä päivänä yhteiskunnassamme.

    Toisekseen muuttopainetta aiheuttaa myös elintasosiirtolaisuus ja pakolaisuus. Nämä kaksi siirtolaisuuden syytä ovat käytännössä jatkuvasti toisiinsa sulautuneita, sillä molemmissa hyödynnetään laajasti laittomien maahantuloreittien olemassaoloa. Nykyhetkellä paperittomuus ja hyödyn maksimointiin tähtäävä epärehellisyys tekevät motiivien erottamisesta kohdemaassa vaikeaa ja liki mahdotonta. Ilmiö haittaa pääasiassa ja loppupeleissä eniten juuri niitä kaikista hädänalaisimpia. Viestin ja toimien tuleekin olla paljon nykyistä kovempia, jotta kielteisiä ilmiöitä pystytään torjumaan. Kyse ei ole sydämettömyydestä, vaan tervejärkisestä omien varjelusta. Avaan aihetta enemmän tuonnempana.

    On jotenkin hullun nurinkurista, että meillä vallitsee laaja yhteisymmärrys länsimaisen demokratian täydellisyydestä. Ikään kuin maailma olisi tullut jo osittain valmiiksi ja sen ei tarvitse joiltakin osin enää kehittyä. Siitä voidaan olla kyllä osin yksimielisiä, että oma nykyjärjestelmämme vajavaisuuksineen on kyllä suvereenisti ylivertainen verrattuna tiettyihin muihin järjestelmiin. Tämä tuottaakin paljon paremmat edellytykset säädyllisen tasoiselle elämällä verrokkeihin verrattuna. Tästä syystä olemassa oleva muuttopaine onkin sitä mitä se tällä hetkellä on. Vielä hullumman nurinkurisempaa on ajatella, että tietyn kulttuurillis-, uskonnollis-, ja elämäntapapiirissä elänyt ihminen olisi jotenkin automaattisesti kykeneväinen integroitumaan uuteen ympäristöön ja kohteessa vallitsevaan valtavirtaan. Tämän mainitsen siksi, että tietyissä poliittisissa liikkeissä näin tehdään. Toteemien asettelukilpailu käy tulikuumana.

Kommentit (1)

näytä __count__ uusi kommentti
näytä __count__ uusi kommentti

Kirjaudu sisään kommentoidaksesi.